Podsumowanie możliwości

Ze względów biznesowych kluczowym tematem są modele współpracy i modele dystrybucji krojów. Projektanci często mieszają ze sobą różne podejścia, aby osiągnąć cele, takie jak: stały dochód, możliwość szybszej nauki języka, możliwość zdobycia cennej wiedzy, budowanie biblioteki fontów, zdobywanie doświadczenia, budowanie sieci kontaktów czy wsparcie biznesowe i techniczne innych osób. Każda forma działalności ma swoje wady, zalety i ograniczenia, co zostało nakreślone, ale z pewnością każda forma pracy może poszerzyć mocno wiedzę, ją usystematyzować i pozwala nauczyć się pracy zespołowej, o ile projektant nie zdecyduje się na totalną niezależność od innych osób i podmiotów – ale czy istnieje taka osoba? Analizując głębiej grupę badawczą, okazałoby się, że nie.

W doborze metody dystrybucji również warto kierować się rozsądkiem i wybrać odpowiedni model działania biznesowego optymalny dla danego kroju. Droga całkowicie samodzielna i niezależna od dużego dystrybutora jest trudna, więc projektanci określający siebie jako niezależni, w pewnych aspektach odchodzą od idealistycznej – maksymalnie samodzielnej niezależności, wspomagając się zewnętrznymi dystrybutorami i nie uznają tego za zbyt dalekie odejście od niezależnego sposobu myślenia i pracy.

Pozostaję w nadziei, że udało mi się przybliżyć różne podejścia i motywacje projektantów. Nakreśliłam kluczowe dylematy wraz z możliwościami ich rozwiązania. Wierzę, że moje rozważania mogą wpłynąć na sytuację zaczynających swą karierę projektantów krojów. Starałam się pokazać możliwości i pułapki, z jakimi trzeba się liczyć, podejmując działania w ramach wybranego z powyższych modelów współpracy czy dystrybucji, aby łatwiej im było wejść na rynek krojów oraz rozważać, czy podejmować równie kluczowe decyzje projektowe, techniczne i biznesowe. Oparłam się na podstawowej wiedzy, która nie będzie odkrywcza dla części odbiorców, ale wierzę, że jest ona potrzebna. Czasem warto przypomnieć sobie nawet podstawowe rzeczy, bo innym tematem jest ich stosowanie w praktyce. Pewne dane mogą się zdezaktualizować – trzeba śledzić rynek i uaktualniać stan wiedzy na bieżąco.

Projektant krojów pism pełni rolę typowo projektową, ale może też być inicjatorem ważnych dyskusji wpływających na zaangażowanie społeczne. Kroje pisma są środkiem przekazu i podstawowym narzędziem wizualnym projektantów graficznych, ale design to nie wszystko. Praca projektanta krojów ma sens. Może ona również wpływać na zwiększanie świadomości potencjalnych i aktualnych konsumentów na temat projektowania krojów i tworzenia w ten sposób różnorodnych środków wyrazu.