Definicja Independent Type

Podczas badań w zależności od osobistego podejścia projektanta dało się usłyszeć tyle opinii o Independent Type, ile było samych projektantów biorących udział w wywiadach. W całej mnogości tych opinii dało się jednak zauważyć pewne części wspólne ze wspomnianym wcześniej manifestem. W procesie szukania definicji Independent Type główną i najczęściej pojawiającą się definicją było zjawisko związane z zakładaniem małych domków typograficznych / grup projektowych. Oceniali je jako pewien rodzaj oddolnego ruchu niezależnych projektantów starających się działać w opozycji do dużych domów typograficznych / dystrybutorów fontów. Duzi dystrybutorzy to jednak najczęściej korporacje, które nie skupiają się stricte na projektowaniu, promocji czy dystrybucji krojów – to zwykle tylko pewien procent ich działalności.

Za przedstawicieli niezależnego projektowania należałoby uważać samodzielnych projektantów, zespoły projektantów albo małe wytwórnie krojów pisma, które same określają założenia projektowe do realizowanego indywidualnie projektu fontu. Mogą to być również osoby pracujące na zlecenie klienta indywidualnego z różnych branż (kiedy to klient sam określa założenia projektowe), ale nie jest on korporacyjnym dystrybutorem fontów. Często będą to małe wytwórnie, studia, agencje, domy typograficzne. Projektant, grupa projektantów niezależnych lub firma powinna charakteryzować się w swoich staraniach dążeniem do osiągnięcia kapitałowej niezależności względem dużego dystrybutora krojów, oraz osiągnięcia jak największej swobody twórczej – jednak te dwa ostatnie „warunki” nie muszą być zawsze spełnione w praktyce. Warto dodać, że udostępnianie i dystrybucja krojów pism od niezależnych twórców na dużych platformach dystrybucji zarządzanych przez firmy w typie korporacyjnym nie była traktowana jako odejście od niezależności rozumianej pod względem formalnym.