Inspiracje

Główną inspiracją do podjęcia tematu książki był termin Independent Type, na który natknęłam się stosunkowo niedawno, podczas oglądania webinaru pod tytułem Jak wspierać niezależną typografię? zorganizowanego przez agencję brandingową Admind w ramach cyklu Admind Webinars. Webinar poprowadził Marian Misiak, rozpoznawalny twórca w środowisku projektantów krojów pism, również socjolog i badacz kultury. W swojej prezentacji starał się on nie tylko opisać samo zjawisko, jakim jest niezależna typografia, ale również zachęcał do wspierania tego fenomenu, nawołując „by w misyjny sposób podjąć walkę o jej wspieranie”. Opowiedział o rozbiciu współczesnej produkcji typograficznej na dwa spolaryzowane światy: jeden to świat bardzo dużych domów i korporacji typograficznych, a drugi to świat małych „domków” typograficznych i równie małych grup typografów. Tych pierwszych określił on jako twórców „korporacyjnej typografii”, a tych drugich jako Independent Type – czyli niezależnych twórców typografii. Próbował wyróżnić w pewien sposób niezależną produkcję typograficzną, uznając ją za szczególnie ciekawą i fascynującą. Zjawisko Independent Type nawiązuje w jego opinii do zakładania małych niezależnych działalności skupionych na literach, które stoją w opozycji do dużych domów typograficznych monopolizujących rynek, np. przez wykupywanie mniejszych firm oraz zalewanie rynku fontami przeróżnej jakości. Zachęcał on również do kupowania krojów pism od niezależnych twórców, aby wprowadzać je w powszechny obieg, oraz zachęcał do stawania się częścią społeczności typograficznej z kulturowego punktu widzenia poprzez wymyślanie i wspieranie inicjatyw promujących projektowanie krojów pism na świecie.

W czasie realizacji badań pojawiła się publikacja „Support Independent Type — the New Culture of Type Specimens”6 autorstwa Mariana Misiaka i Larsa Harmsena, która została wydana w Slanted Publishers w grudniu 2020 roku7. Jej autorzy określają ją jako manifest niezależnych domów typograficznych. Publikacji przyświecała idea promowania krojów pism wykreowanych przez niezależnych twórców, np. poprzez publikowanie wzorników krojów pism. Jest to próba udokumentowania potencjału niezależnej typografii oraz przedstawienia i docenienia kreatywności jej twórców. Książka ta również stała się kolejną inspiracją do pogłębiania prowadzonych przeze mnie badań8.

  1. Wydawnictwo Slanted Publishers, artykuł o „Support Independent Type—the New Culture of Type Specimens" https://www.slanted.de/product/support-independent-type (dostęp 19.04.2021).
  2. Wydawnictwo i dom mediowy zostało założone przez Larsa Harmsena oraz Julię Kahl w 2014 r.
  3. Lars Harmsen, Marian Misiak, Support Independent Type, Wydawnictwo Slanted Publishers, Karlsruhe, Niemcy 2020.