Zanim udostępnisz swój krój

Warto przekazać font do przetestowania innym projektantom. Font przewidziany, np. w składzie książki, warto sprawdzić w różnych warunkach i w różnego typu projektach. Tutaj pomocne jest wysłanie kroju doświadczonym w projektowaniu krojów osobom, którzy wrócą do nas z informacją zwrotną, a dodatkowo zaproponują możliwe usprawnienia lub znajdą błędy, których projektant może nie być świadomy. Dobrą praktyką jest przekazanie licencji na poprawiony i skończony krój w ramach dodatkowego wynagrodzenia ich pracy. W zamian projektant kroju pisma zdobędzie wiedzę i sprawdzi, czy inny użytkownik kroju i odbiorca jest w stanie go prawidłowo, czy jego przeznaczenie i kontekst jest zrozumiały dla odbiorcy. Warto jednak ustalić z testerem, aby próbne wersje fontu zobowiązał się usunąć z dysku, by przypadkiem nie używać lub po latach nie udostępnić nieskończonej wersji kroju.