Odbiór krojów pisma

Około 85% projektantów biorących udział w moich badaniach wyznało, że najlepszym sposobem na docenienie ich angażującej i czasochłonnej pracy jest zakup i korzystanie z ich krojów zamiast użytkowania fontów z dużych wytwórni albo pochodzących z nielegalnych lub darmowych źródeł. Odbiorcom czasami brakuje też świadomości wynikającej z samej litery jako formy wizualnej służącej do przekazywania komunikatu, przez jej odbiór wrażeniowy – a pozwala ona na świadome używanie liter. Niestety nic się nie zmieni bez skierowania odpowiedniego przekazu do odbiorców krojów oraz uzasadnienia przekazu odpowiednimi argumentami. Trudno nie być opiniotwórczym, opierając się na wypowiedziach projektantów, które same w sobie takie są. Mogę tylko mieć nadzieję, że odbiorca rozważy czynniki wpływające na sytuację projektantów na rynku – wyrażających obawę dotyczącą braku zrozumienia w kwestii złożoności procesu i pracochłonności ich zawodowych projektów.

Przypomnę, że świadomość wykorzystywania typografii w projektach graficznych sprzyja podnoszeniu standardów jakościowych (prowadząc często do poprawy dostępności tekstu). Czasem jakość jest wyrażona nie przez piękny design, ale przez cały proces doprowadzający do jego stworzenia. Fontów dobrej jakości nie wykonuje się szybko, a to sprawia, że jest to ewidentnie produkt premium.