Dlaczego ta książka

W niniejszej publikacji rozpatruję wiele zagadnień związanych z niezależną formą pracy projektanta czy z rynkiem produkcji i dystrybucji krojów. Na obecnym rynku nie jest mi znana żadna inna pozycja książkowa przybliżająca temat niezależnego projektowania krojów pism. Nie jest to typowe studium nad typografią, album z wzornikami krojów pism, pozycja stricte dydaktyczna. Nie jest to również typowy poradnik odnoszący się ściśle do sposobów i metodyki dotyczącej projektowania liter i znaków. Książka może okazać się bardziej przydatna działającym aktywnie młodym projektantom.

Książka pt. „Niezależne projektowanie krojów pisma w Polsce” powstała z kilku powodów. Moją główną ambicją była chęć podzielenia się zarówno z użytkownikami liter, jak i początkującymi młodymi projektantami krojów pism – rozważaniami i informacjami na temat specjalizacji, jaką jest projektowanie krojów pisma. Zależy mi na przybliżeniu meandrów sztuki, którą zaraz popłyniemy.

Niniejsza publikacja powstała jako rezultat moich badań na temat środowiska projektantów krojów pism działających w Polsce, które rozpoczęłam podczas realizacji dyplomu magisterskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na specjalności Projektowania graficznego. Na początku podzielę się w niej moimi wnioskami z badań oraz z wybranych wypowiedzi i wywiadów z projektantami. Podczas prowadzonych badań respondenci mieli możliwość udzielania jak najbardziej otwartych i luźnych odpowiedzi.